M4

Drogi uczestniku,

Zarejestrowałeś się na Test Percepcji dla swojego Modułu "Zrozumienie konkretnych potrzeb migrantek". Oto pytania do oceny siebie. Wyniki zostaną ujawnione tylko tobie i osobom oceniającym nasz projekt, którzy zachowają wszystkie twoje informacje i wyniki w najwyższej poufności i nigdy nie udostępnią ich stronom trzecim.

Dziękuję za udział!

Zespół projektowy i-Mentor


1. Które z poniższych stwierdzeń dotyczy definicji kultury?

a) Język mówiony najlepiej przedstawia kulturę
b) Kultura jest reprezentowana przez różne etniczne potrawy
c) Kulturę najlepiej prezentują wyuczone i zintegrowane modele zachowań, na przykład sposoby komunikacji, maniery, nawyki i przekonania wśród danej grupy osób (przykładowe style komunikacji, postrzeganie ról i relacji)
d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

2. Które z poniższych jest niezbędne do zrozumienia przez podopiecznego i mentora relacji mentorskiej?

a) Komunikacja musi być poufna
b) Komunikacja musi opierać się na zaufaniu
c) Komunikacja między mentorem a podopiecznym musi być otwarta
d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

3. Która z poniższych jest najlepszą kolejnością podejścia do mentoringu?

a) Rozpoczęcie od pisania CV
b) Rozpoczęcie od planowania ścieżki kariery
c) Rozpoczęcie od poszukiwania pracy
d) Upewnienie się, aby w pierwszej kolejności zadbać o podstawy życia i bytu

4. Jakie są rozpoznane potrzeby każdego człowieka? Na przykładzie teorii potrzeb Maslowa.

a) Potrzeby podstawowe, takie jak potrzeby fizjologiczne; woda, jedzenie i schronienie
b) Bezpieczeństwo i potrzeby społeczne m.in. przynależność i miłość
c) Uznania i samorealizacji
d) Wszystkie wymienione powyżej

5. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

a) Wszystkie wartości kulturowe są dostrzegalne przez wygląd osoby
b) Znajomość różnic kulturowych pomaga mentorowi zrozumieć potrzeby podopiecznego
c) Różnice kulturowe nie mają nic wspólnego z komunikacją danej osoby
d) Różnice kulturowe nie są tak ważne, aby brać je pod uwagę podczas mentoringu

6. Które z poniższych stwierdzeń nie dotyczy wskazówek mentora?

a) Imigranci często osiedlają się we własnych społecznościach z tymi samymi lub podobnymi osobami z ojczyzny
b) Mentor kieruje podopiecznego, aby szukał oficjalnej strony internetowej, na której informacje są aktualizowane
c) Słuchanie jest ważną częścią komunikacji, zwłaszcza jeśli chodzi o język obcy
d) Mentor po prostu surowo udziela podopiecznym rad, co robić

7. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

a) Uzyskanie zezwolenia na pobyt jest konieczne w przypadku dłuższego pobytu w obcym kraju
b) Każdy musi mieć paszport
c) Każdy, kto zarabia na pracy, nie musi płacić podatków
d) Numer identyfikacji podatkowej jest taki sam jak numer zezwolenia na pobyt

8. Co oznacza osobisty numer identyfikacyjny?

a) Prawo jazdy
b) Dowód osobisty
c) Paszport
d) Osobisty kod identyfikacyjny to ciąg liczb i znaków utworzony na podstawie Twojej daty urodzenia i płci. Jest wydrukowany w dowodzie osobistym, paszporcie, a nawet w prawie jazdy

9. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe i ważne, jeśli chodzi o położenie nacisku na imigrantki?

a) Numer identyfikacyjny osoby jest osobisty dla każdej osoby i służy wyłącznie do osobistego użytku i identyfikacji
b) Jest wymienialny tak samo jak konto bankowe lub numer telefonu
c) To ważne tylko dla bankowości cyfrowej
d) Można go pożyczyć komuś innemu

10. Które z poniższych jest prawdziwe?

a) Podatki są takie same w całej Unii Europejskiej
b) Nie każdy musi płacić podatki
c) Podatki płacą tylko firmy
d) Płatności podatków są konieczne bez względu na to, czy jest się osobą prywatną, czy osobą prawną, czyli zarejestrowaną firmą, podmiotem, stowarzyszeniem w Europie. Ogólny obowiązek podatkowy dotyczy osób według wytycznych danego kraju, w którym mieszka

Wyślij moje wyniki do poniższych koordynatów:
Nazwa:
E-mail: (wymagany)

Ile opon jest w typowym samochodzie? (np.: 7)

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora