M4

Sayın Katılımcı,

"Kadın Göçmenlerin Somut İhtiyaçlarını Anlamak" Modülü için Algı Testine kaydoldunuz. İşte kendinizi değerlendirmeniz gereken sorular. Sonuçlar, tüm bilgilerinizi ve sonuçlarınızı tamamıyla gizli tutacak ve asla üçüncü şahıslarla paylaşmayacak olan proje değerlendiricilerimiz ve sizinle paylaşılacaktır.

Katıldığınız için teşekkürler!

i-Mentor Proje Ekibi


1. Kültürün tanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Konuşulan dil, kültürü en iyi şekilde sunar
b) Kültür, farklı etnik gıdalar tarafından sunulur
c) Kültür en iyi, söz konusu insan grubu arasındaki iletişim yolları, görgü kuralları, alışkanlıklar ve inançlar gibi öğrenilmiş ve entegre davranış modelleri tarafından sunulur (örnek iletişim stilleri ve roller ve ilişkilere ilişkin algılar)
d) Yukardakilerin hepsi

2. Mentorluk ilişkisinde hem menti hem de mentorun anlaması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

a) İletişim gizli olmalıdır
b) İletişim güven üzerine kurulmalıdır
c) Mentor ve menti arasındaki iletişim açık olmalıdır
d) Yukarıdakilerin hepsi

3. Mentorluğa yaklaşmak için en iyi sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

a) CV yazmaya başlayın
b) Kariyer yolu planlamaya başlama
c) İş aramaya başlayın
d) Önce yaşam ve geçim temellerinin halledilmesini sağlamak

4. Hangileri herhangi bir insanın tanınan ihtiyaçlarıdır? Örneğin Maslow'un ihtiyaçlar teorisine göre.

a) Fizyolojik ihtiyaçlar gibi temel ihtiyaçlar; su, yiyecek ve barınak
b) Güvenlik ve sosyal ihtiyaçlar ör. ait olma ve aşk
c) Saygı ve kendini gerçekleştirme
d) Yukarıdakilerin hepsi

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Tüm kültürel değerler kişinin dış görünüşü ile görülür
b) Kültürel farklılıkları bilmek, mentorun mentinin ihtiyaçlarını anlamasına yardımcı olur
c) Kültürel farklılığın kişinin iletişimiyle hiçbir ilgisi yoktur
d) Mentorluk yaparken kültürel farklılıkların dikkate alınması önemli değildir

6. Mentor rehberliği için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Göçmenler genellikle aynı veya benzer yerlilerle kendi topluluklarına yerleşirler
b) Mentor, mentiyi bilgilerin güncellendiği resmi web sitesini aramaya yönlendiriyor
c) Dinleme, özellikle yabancı dil söz konusu olduğunda iletişimin önemli bir parçasıdır
d) Mentor, mentilere ne yapmaları gerektiği konusunda katı tavsiyeler verir

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yabancı bir ülkede daha uzun süre yaşıyorsa oturma izni almak gerekir
b) Herkesin bir pasaportu olmalı
c) Çalışarak para kazanan herkesin vergi ödemesine gerek yok
d) Vergi kimlik numarası oturma izni numarası ile aynı

8. Kişisel kimlik numarası ne anlama gelmektedir?

a) Ehliyet
b) Kimlik kartı
c) Pasaport
d) Kişisel kimlik kodu, doğum tarihiniz ve cinsiyetiniz temelinde oluşturulan bir sayı ve karakter dizisidir. Kimlik kartınızda, pasaportunuzda ve hatta Ehliyetinizde basılıdır

9. Aşağıdakilerden hangisi kadın göçmenlere vurgu yapmak için doğru ve önemlidir?

a) Kişinin Kimlik numarası her kişi için kişiseldir ve yalnızca kişinin kişisel kullanımı ve kimliği içindir
b) Banka hesabı veya telefon numarası ile aynı şekilde değiştirilebilir
c) Sadece dijital bankacılık için önemlidir
d) Başkasına ödünç verilebilir

10. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Vergiler Avrupa Birliği genelinde aynıdır
b) Herkes vergi ödemek zorunda değil
c) Vergiler sadece şirketler tarafından ödenir
d) İster özel kişi, ister tüzel kişi, diğer bir deyişle Avrupa'da kayıtlı şirket, kuruluş, dernek olsun, vergi ödemeleri gereklidir. Genel vergi yükümlülüğü, kişileri, yaşadıkları ülkenin kurallarına göre ilgilendirmektedir

Sonuçlarımı aşağıdaki koordinatlara gönderin:
İsim:
e-Posta: (gereklidir)

Bir insanın kaç gözü vardır (örneğin: 4)?

Geribildirim - Bizi nasıl buldunuz?

Bizi nasıl buldunuz?

i-Mentor Takvimi