M6

Hyvä osallistuja,

Olet rekisteröitynyt havaintotestiin "Mahdollisten maahanmuuttaja taustaisten naisyrittäjien talouslukutaidon edistäminen" moduulia varten. Tässä on kysymyksiä, joita voit arvioida. Tulokset ilmoitetaan vain sinulle ja projektimme arvioijille, jotka pitävät kaikki tietosi ja tulokset äärimmäisen luottamuksellisina eivätkä koskaan jaa niitä kolmansille osapuolille.

Kiitos osallistumisestasi!

i-Mentor-projektitiimi


1. Mikä seuraavista väittämistä pätee kassavirtaan?

a) Se on sama kuin tuotto
b) Se on eri asia kuin tuotto
c) Se on sama kuin liikevaihto
d) Se on kaikkia näitä

2. Miksi yrittäjä tarvitsee yritykselle erillisen pankkitilin?

a) Tarkkaan kirjanpitoon
b) Harrastukseksi
c) Koska pankki hoitaa yrityksen raha-asiat
d) Tällöin pankki ei veloita korkoja

3. Mikä seuraavista on tuoteinnovaatio?

a) Käteisautomaatti
b) Sähköinen lainaneuvottelu
c) Verkkopankkipalvelut
d) Vakuutus

4. Mikä seuraavista on todellinen vuosikorko?

a) Tappion riski
b) Kassavirran hallinta
c) Lainan kokonaiskustannus, missä kuluihin lisätään myös muut lainasta aiheutuvat kulut
d) saldo

5. Mikä seuraavista ei liity finanssilukutaitoon?

a) Kyky ymmärtää kulutushyödykkeiden myymistä
b) Kyky ymmärtää korkojen vaikutusta
c) Kyky ymmärtää, miten rekisteröidä toiminimi
d) Kyky ymmärtää budjetointia

6. Mikä seuraavista EI kuulu mentorointiin?

a) Oppilaan ohjaaminen eri neuvonta-alustoille
b) Budjetointitaidon opettaminen
c) Finanssilukutaidon kehittäminen esim. kirjallisuuden avulla
d) Rahan lainaaminen oppilaalle yrityksen perustamista varten

7. Jos lainaat 100€ ja lainassa on 5% korko, kuinka paljon joudut maksamaan takaisin?

a) €5
b) €105
c) €95
d) €100

8. Mikä seuraavista kuuluu finanssiasioihin?

a) Arvioitu rahan tarve
b) Rahassa mitattavat hyödykkeet
c) Talletustuotto
d) Kaikki näistä

9. Mikä seuraavista on finanssilukutaidon määritelmä?

a) Se on jokapäiväisen rahankäytön suunnittelua
b) On oltava kyky huolehtia henkilökohtaisesta ja yrityksen taloudesta, varoista ja niiden tuottavasta käytöstä
c) Se on kuluttajien kyky ymmärtää tuotehinnoittelua ja tehdä sen perusteella informoituja päätöksiä
d) Kaikki näistä

10. Mikä seuraavista ei ole kulutyyppi?

a) Kiinteät kulut, kuten tilojen vuokrat ja palkat
b) Muuttuvat kulut, kuten raaka-aineet ja ylityö
c) Kassavirta, missä ulos menevä ja sisään tuleva raha näkyy
d) Kertaluontoiset kulut kuten esim. laitehankinnat

Send Results to below Coordinates:
Name:
Email: (required)

Kuinka monta rengasta on tavallisessa polkupyörässä? (esim.:4)

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri