M6

Drogi uczestniku,

Zarejestrowałeś się na Test Percepcji dla swojego Modułu "Promowanie wiedzy finansowej potencjalnych migrantek-przedsiębiorczyń". Oto pytania do oceny siebie. Wyniki zostaną ujawnione tylko tobie i osobom oceniającym nasz projekt, którzy zachowają wszystkie twoje informacje i wyniki w najwyższej poufności i nigdy nie udostępnią ich stronom trzecim.

Dziękuję za udział!

Zespół projektowy i-Mentor


1. Które określenie jest prawdziwe w odniesieniu do przepływów pieniężnych?

a) To jest to samo co zysk
b) To co innego niż zysk
c) To jest to samo co przychód
d) Wszystkie powyższe

2. Z jakiego powodu podopieczna potrzebuje mieć firmowe konto bankowe?

a) Aby prowadzić księgowość firmy
b) Jako hobby
c) Aby bank zadbał o wszystkie stałe transakcje
d) Aby bank nie pobierał oprocentowania od kredytu

3. Które z wymienionych jest przykładem innowacji produktowej?

a) Bankomat
b) Automaty sprzedażowe
c) Bankowość Internetowa
d) Ubezpieczenia

4. Które z określeń to definicja Rzeczywistej Stopy Procentowej?

a) Ryzyko straty w razie, gdy kontrahent nie wywiąże się z umowy
b) Zarządzanie przepływami pieniężnymi
c) Połączenie stopy procentowej z różnymi opłatami i kosztami
d) Saldo kwoty głównej

5. Która z tych rzeczy nie wymaga wiedzy finansowej?

a) Znajomość detalicznych produktów finansowych
b) Znajomość znaczenia stopy procentowej
c) Znajomość znaczenia NIP i zasad rejestracji firmy
d) Znajomość podstaw budżetowania

6. Które określenie nie jest prawdziwe w odniesieniu do działania mentorki?

a) Pokierowanie podopiecznej na strony internetowe uczące podstaw finansów
b) Zrobienie rozeznania i pouczenie podopiecznej w kwestiach oszczędznia, budżetowania i zadłużenia
c) Udostępnienie książek, artykułów, wiadomości dotyczących finansów
d) Udzielanie podopiecznej pożyczki na rozpoczęcie działalności

7. Jeśli pożyczyłaś € 100 zgadzając się oddać z oprocentowaniem 5% ile będziesz musiała oddać?

a) €5
b) €105
c) €95
d) €100

8. Co oznacza słowo finanse?

a) Potrzebna gotówka
b) Wartości wymienne na gotówkę
c) Udostępnienie środków z depozytów na żądanie
d) Wszystkie powyższe

9. Które zdanie jest definicją znajomości finansów?

a) Wiedza o tym, w jaki sposób pieniądze są wykorzystywane w życiu codziennym lub w zarządzaniu wpływami i wydatkami
b) Umiejętność dobrego zarządzania swoimi finansami osobistymi i domowymi, która jest niezbędnym źródłem umiejętności życiowych i efektywnego wykorzystania środków
c) Zdolność konsumentów i właścicieli małych firm do zrozumienia detalicznych produktów finansowych w celu podejmowania świadomych decyzji finansowych
d) Wszystkie powyższe

10. Które z tych zdań nie opisuje pozycji kosztowej w żadnym biznesie?

a) Koszty stałe, które obejmują wydatki stałe, takie jak czynsz, stawki, pensje i koszty finansowania
b) Koszty zmienne, w tym surowce i nadgodziny
c) Przepływy pieniężne wchodzące i wychodzące z firmy w danym okresie
d) Jednorazowe koszty kapitałowe, takie jak zakup sprzętu komputerowego lub budynków

Wyślij moje wyniki do poniższych koordynatów:
Nazwa:
E-mail: (wymagany)

Ile oczu ma typowa osoba (np.: 4)?

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora