M6

Vážený účastník,

aregistrovali ste sa na Test vnímania pre Váš Modul "Podpora finančnej gramotnosti potenciálnych migrantiek - podnikateliek". Tu sú otázky, ktorými sa môžete ohodnotiť. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám.

Ďakujeme vám za vašu účasť!

Tím projektu i-Mentor


1. Ktorá z nasledujúcich možností je pravdivá o peňažných tokoch?

a) Je to rovnaké ako zisk
b) Líši sa od zisku
c) Je to rovnaké ako príjmy
d) Všetky vyššie uvedené

2. Ktorý z nasledujúcich dôvodov je jedným z dôvodov, prečo zverenkyňa potrebuje komerčný bankový účet?

a) Na presné vedenie účtovníctva
b) Byť dobrým koníčkom
c) Banka vykonáva všetky transakcie so sídlom
d) V tomto prípade banka neúčtuje úroky z úveru

3. Ktorá z nasledujúcich možností je príkladom inovácie produktu?

a) Bankomat
b) POS stroje
c) Internetové bankovníctvo
d) Poistenie

4. Ktorá z nasledujúcich možností je ročná percentuálna miera (APR)?

a) Riziko straty v prípade zlyhania protistrany
b) Riadenie peňažných tokov
c) Kombinuje úrokovú sadzbu so všetkými druhmi rôznych poplatkov a nákladov
d) Zostatok istiny

5. Ktorá z nasledujúcich možností nesúvisí s finančnou gramotnosťou?

a) Schopnosť porozumieť retailovým finančným produktom
b) Schopnosť porozumieť vplyvu úrokov
c) Schopnosť pochopiť daňové identifikačné číslo a registráciu
d) Schopnosť porozumieť základom rozpočtovania

6. Ktorá z nasledujúcich možností nie je pravdivá pre mentorské vedenie??

a) Nasmerovanie mentee na webové stránky o finančnej gramotnosti
b) Vyhľadávať a učiť mentee o sporení, rozpočte a dlhu
c) Poskytnúť im knihy, články, správy o finančnej gramotnosti
d) Požičať mentee na založenie jeho začínajúceho podniku

7. Ak by ste si požičali 100 € a dohodli sa, že ich splatíte s 5 % úrokom, koľko by ste splatili?

a) €5
b) €105
c) €95
d) €100

8. Ktorá z nasledujúcich možností je financovanie?

a) Potrebná hotovosť
b) Prevoditeľné hodnoty na hotovosť
c) Poskytnutie finančných prostriedkov z vkladov splatných na požiadanie
d) Všetky vyššie uvedené možnosti

9. Ktorá z nasledujúcich možností je definíciou finančnej gramotnosti?

a) Je spôsob používania peňazí v každodennom živote alebo hospodárenie s peniazmi a výdavkami
b) Je schopnosť dobre hospodáriť s osobnými financiami a financiami v domácnosti je základnou životnou zručnosťou zabezpečovanie finančných prostriedkov a ich efektívne využívanie
c) Je schopnosť spotrebiteľov a malých podnikateľov porozumieť retailovým finančným produktom s cieľom prijímať informované finančné rozhodnutia
d) Všetko z uvedeného

10. Ktorá z nasledujúcich položiek nie je nákladovou položkou pre žiadnu firmu?

a) Fixné náklady, ktoré zahŕňajú fixné náklady, ako sú nájomné, sadzby, mzdy a finančné náklady
b) Tyto variabilné náklady zahŕňajú suroviny a nadčasy
c) Tvoria peňažné toky, ktoré vstupujú do podniku a vystupujú z neho v danom období
d) Tvoria jednorazové kapitálové náklady, ako napríklad nákup počítačového vybavenia alebo budov

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko nôh má typický pes? (napr.: 5)

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor