M6

Sayın Katılımcı,

"Potansiyel Göçmen Kadın Girişimcilerin Finansal Okuryazarlığının Desteklenmesi" Modülü için Algı Testine kaydoldunuz. İşte kendinizi değerlendirmeniz gereken sorular. Sonuçlar, tüm bilgilerinizi ve sonuçlarınızı tamamıyla gizli tutacak ve asla üçüncü şahıslarla paylaşmayacak olan proje değerlendiricilerimiz ve sizinle paylaşılacaktır.

Katıldığınız için teşekkürler!

i-Mentor Proje Ekibi


1. Nakit akışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Kâr ile aynıdır
b) Kârdan farklıdır
c) Gelir ile aynı
d) Yukarıdakilerin hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi bir mentinin ticari bir banka hesabına ihtiyaç duymasının sebeplerinden biridir?

a) Doğru defter tutmak
b) İyi bir hobi olmak
c) Banka tüm kuruluş işlemlerini üstlenir
d) Bu durumda banka krediye faiz uygulamaz

3. Aşağıdakilerden hangisi ürün inovasyonuna bir örnektir?

a) ATM
b) POS Makineleri
c) İnternet Bankacılığı
d) Sigorta

4. Yıllık Yüzde Oranı (YYO) aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karşı taraf başarısız olursa kayıp riski
b) Nakit akışı yönetimi
c) Faiz oranını her türlü farklı ücret ve maliyetle birleştirir
d) Anapara bakiyesi

5. Aşağıdakilerden hangisi finansal okuryazarlık ile ilgili değildir?

a) Perakende finansal ürünleri anlama yeteneği
b) İlginin etkisini anlama yeteneği
c) Vergi numarasını anlama ve kayıt olma yeteneği
d) - Bütçeleme temellerini anlama yeteneği

6. Mentor rehberliği için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Mentiyi finansal okuryazarlık web sitelerine yönlendirmek
b) Menti için tasarruf, bütçeleme ve borç hakkında araştırma yapın ve öğretin
c) Onlara finansal okuryazarlık konusunda kitap, makale, haber vermek
d) Mentinin başlangıç işini kurması için ödünç verme

7. 100 € borç aldıysanız, %5 faizle geri ödemeyi kabul etseniz, ne kadar geri ödersiniz?

a) 5€
b) 105€
c) 95€
d) 100€

8. Aşağıdakilerden hangisi finanstır?

a) Nakit ihtiyacı
b) Paraya çevrilebilir değerler
c) Vadesiz mevduatlardan fon sağlanması
d) Yukarıdakilerin hepsi

9. Aşağıdakilerden hangisi finansal okuryazarlığın tanımıdır?

a) Paranın günlük yaşamda nasıl kullanıldığı veya para ve harcamaların yönetimidir
b) Kişinin kişisel ve hanehalkı maliyesini iyi yönetme yeteneği, fonların ve bunların etkin kullanımı için temel bir yaşam becerisi sağlanmasıdır
c) Tüketicilerin ve küçük işletme sahiplerinin bilinçli finansal kararlar vermek amacıyla perakende finansal ürünleri anlama yeteneğidir
d) Yukarıdakilerin hepsi

10. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir işletme için maliyet kalemlerinden biri değildir?

a) Kira, oranlar, maaşlar ve finansman maliyetleri gibi sabit giderleri içeren sabit maliyetler
b) Hammaddeler ve fazla mesai dahil olmak üzere değişken maliyetlerdir
c) Belirli bir dönemde işletmeye giren ve çıkan nakit akışıdır
d) Bilgisayar ekipmanı veya bina satın almak gibi tek seferlik sermaye maliyetleridir

Sonuçlarımı aşağıdaki koordinatlara gönderin:
İsim:
e-Posta: (gereklidir)

Bir köpeğin kaç bacağı vardır? (örneğin: 5)

Geribildirim - Bizi nasıl buldunuz?

Bizi nasıl buldunuz?

i-Mentor Takvimi